Missie, Visie en werkwijze

Bij ons mogen kinderen zijn wie ze zijn. Kernwaarden waar wij voor staan zijn onder andere veiligheid, warmte en structuur.

Wij gaan uit van de mogelijkheden in plaats van de beperkingen. Tijdens de logeerweekenden gaan de kinderen sociale contacten aan en worden deze gestimuleerd door middel van verschillende activiteiten.

Aan de hand van de behoeften en wensen van het kind wordt de weekendindeling bepaald. Hierbij kan gedacht worden aan activiteiten zoals werken in de moestuin, koken, knutselen of een uitstapje.

Een groep bestaat uit maximaal vier kinderen deze worden altijd begeleid door twee professionele begeleiders. Voor kinderen die daar baat bij hebben wordt gewerkt met pictogrammen.

Close Menu