Tarieven

Het is mogelijk de zorg particulier in te kopen. Ook kunt u de zorg bij ons inkopen vanuit het PGB. Wanneer de hulpvraag voldoet aan de eisen van de WLZ, WMO, Jeugdwet en ZVW, is het mogelijk om de begeleiding te betalen vanuit het PGB. Het modelcontract van de sociale verzekeringsbank (SVB) voor instellingen vormt de basis voor de begeleiding. De kosten voor een logeerweekend van vrijdag middag tot zondag middag zijn 580 euro.

Close Menu